מזה אנשים

בשביל אנשים ?

בכל שנה אנחנו בחורים פרוייקט וולנטרי אחד שאנחנו נעזור לו להתקדם בכל האמצעים הקיימים ברשותנו. אז אם יש לכם פרוייקט חברתי שמחפש אותנו, אתם מוזמנים למלות פרטים בטופס, בכל שנה אנחנו מרכזים את כל המתמודדים ובוחרים פרוייקט אחד יוצא דופן שיקבל מאיתנו ….